Instalacja modułu Mcrypt 1.0.3 dla PHP 7 (7.2 i 7.3) na serwerze Linux/Plesk (Ubuntu 18.04 / CentOS)

W przypadku posiadania serwera opartego o instancję Plesk (np. Onyx, Obsidian) kiedy chcemy zainstalować Mcrypt dla nowszych uchwytów PHP należy skorzystać z następujących poleceń:

apt install autoconf automake gcc libmemcached-dev libhashkit-dev pkg-config plesk-php..-dev zlib1g-dev

a następnie docelowa instalacja za pomocą PECL – Mcrypt w wersji 1.0.3 (lub nowszej, źródło i aktualne wersje: https://pecl.php.net/package/mcrypt)

/opt/plesk/php/7.2/bin/pecl install mcrypt-1.0.3

W czasie kompilacji PHP możemy napotkać się na błędy, głównie wynikające z braku bibliotek developerskich, oto jeden z nich:

configure: error: mcrypt.h not found. Please reinstall libmcrypt.

W celu wyeliminowania w/w błędu instalujemy następujący pakiet:

  • Debian / Ubuntu:
    (sudo) apt install libmcrypt-dev (32/64 bit)
  • RedHat / CentOS / Fedora:
    yum install libmcrypt-devel.x86_64 (64 bit) / yum install libc-client-devel (32 bit)
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.