Kwalifikacje

Tytuł technika informatyka uzyskuje absolwent technikum o kierunku informatyk po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego.

Technik informatyk po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego jego kwalifikacje zawodowe otrzymuje dyplom technika oraz suplement do dyplomu objaśniający jego zdobyte umiejętności.

[dt_gap height=”30″]